Nieuwe uitdagingen

Overheid doet zijn werk niet!
Natuur en Mens slachtoffer

Overheid doet zijn werk niet, handhaaft niet op veel meer terreinen dan de bekende stikstof wetgeving.

Niet alleen op het gebied van Stikstof zien we dat de overheid veel milieuwetten niet of slecht handhaaft. Dit gebeurt op veel meer terreinen bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, een onderwerp dat nauw verbonden is met de intensieve veehouderij en landbouw .

De waterkwaliteit is geregeld in de Europese richtlijn genaamd Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. Nederland heeft inmiddels 2x uitstel aangevraagd bij de Europese Commissie. Dat de Europese Commissie een derde keer uitstel zal geven wordt onwaarschijnlijk geacht. Ondanks of dankzij dit uitstel bungelt Nederland inmiddels helemaal onderaan de Europese ranglijst. Uit een inventarisatie van PBL uit 2019 blijkt dat slechts 1 procent van de oppervlaktewateren in 2019 in een goede ecologische toestand was. Van alle EU-lidstaten scoort Nederland het slechtst. 

„De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein”, zegt Frank van Gaalen, onderzoeker water en ruimte bij het PBL. En dat zal niet zonder gevolgen blijven.Wij hebben bijna de slechtste kwaliteit oppervlaktewater van Europa. Niet iets om blij mee te zijn in ons kleine landje. In 2027 moet Nederland aan deze richtlijn voldoen.

Nieuwe Uitdagingen : Nederland behoort tot landen met slechtste luchtkwaliteit in Europa

Het is dus slecht gesteld met onze waterkwaliteit maar je zou denken dat we, zo vlak aan zee, wel gezonde lucht ademen, maar niets is minder waar. Niet alleen onze wateren zijn zwaar vervuild ook de lucht die wij is vervuild.

De slechte luchtkwaliteit in Nederland is oorzaak van veel ziekte en sterfte. Het Longfonds concludeerde in 2021 dat in Nederland jaarlijks minimaal 12.000 mensen vroegtijdig overlijden en 16.000 mensen met spoed in het ziekenhuis belanden door de gevolgen van slechte luchtkwaliteit. Onderzoek van het Longfonds geeft aan dat de lucht in Nederland op de meeste plekken ongezond is. Luchtvervuiling ontstaat door het verbranden van hout en houtige biomassa, door verkeer, intensieve veeteelt, industrie, luchtvaart en scheepvaart. Deze bronnen stoten ongezonde deeltjes en gassen uit, die schade aan de gezondheid veroorzaken.

Helaas is Nederland ook op het gebied van kwaliteit van onze lucht ook trieste koploper in Europa behorende tot de landen met de slechtste luchtkwaliteit.

Algemeen:

6th IPCC synthesis report

Volgens het IPCC rapport zullen kinderen nu geboren zullen ernstige hinder van klimaatverandering in hun leven ondervinden. Zie hier voor beeld.

De mens is „onherroepelijk” verantwoordelijk voor het opwarmen van de aarde, door het uitstoten van broeikasgassen. Met elke verdere toename van die opwarming zullen de negatieve effecten voor, en de schade aan mensen en ecosystemen „escaleren”. Voor degenen die nu geboren worden zal het, tegen de tijd dat ze oud zijn, zeer ernstige gevolgen hebben. En dat zijn juist de mensen die zich niet kunnen laten horen.  Nu al leeft bijna de helft van de wereldbevolking in gebieden die „hoogst kwetsbaar” zijn voor klimaatverandering. Dit is vooral in de "Global South" terwijl het rijke noorden (nu nog) veel minder last van heeft. In Nederland wordt wel gezegd "dan wordt het hier als in Zuid Frankrijk" maar men realiseert zich dan niet dat het in Spanje en Zuid Frankrijk dan wordt als in de Sahara . En in Afrika onder de Sahara worden de regen seizoenen korter en grilliger waardoor landbouw voor de mensen die daar wonen bijna onmogelijk wordt (=> honger). De gevolgen voor mede-mensen die niet in het nog koelere hoge noorden wonen zullen dus zeer groot zijn. En de gevolgen voor ons land dat half onder de stijgende zee spiegel ligt daar denken we liever niet over.

Maar met deze gevolgen zullen toekomstige generaties wel geconfronteerd zullen worden.

Juist omdat generaties die nu geboren worden niet voor zichzelf kunnen opkomen doet Advocaat van de Aarde dit. Via de kracht van de wet. De tijd dringt.

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een betere wereld
voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht