Door de bomen het bos weer zien

Vaak is er over onderwerpen als Stikstof en Waterkwaliteit zoveel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Wij hebben daarom een aantal “explainers” bij elkaar gezet die geproduceerd zijn door, naar onze mening, betrouwbare bronnen en die u meer inzicht kunnen geven.

Over Biodiversiteit: Hoe staat nederland ervoor : Publicatie Mei 2024

Het nieuwe biodiversiteits dashboard geeft heel helder weer hoe het staat met de bescherming van de Biodiversiteit in Nederland. 

U kunt het hier vinden

  • Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit

    • Is Inzicht en Actie gericht en Biedt beleidsmedewerkers, bestuurders, natuur- en andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, burgers en andere belanghebbenden inzicht, richting en maatregelen om gezamenlijk te werken aan biodiversiteitsherstel in Nederland.
    • Rapporteert de voortgang van Nederland op internationale en Europese biodiversiteitsdoelen die belangrijk zijn voor Nederlandse biodiversiteit.
    • Geeft helder inzicht in de doelen die zijn onderverdeeld in vier thema’s en worden gemeten aan de hand van indicatoren uit verschillende bestaande informatiebronnen over de staat van biodiversiteit in Nederland.

Over de Natuur in het algemeen:

Soorten.nl biedt een zeer compact overzicht dat veel bronnen samenbrengt. Zie hier.

SoortenNL is een kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen Soorten.nl kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Stikstof

De NOS maakt in 8 grafieken het stikstofprobleem inzichtelijk in “De stikstofproblematiek is echt Nederlands”  Je vindt het hier (juli 2022)

Het RIVM maakte een helder overzicht met een ‘abc’ over stikstof in Nederland. Zie hier.

Wageningen Universiteit zet nog eens helder op een rij waarom we in de stikstofcrisis zitten en hoe we eruit kunnen komen. Zie hier.

Waterkwaliteit

Hierbij een artikel van Wageningen World (het vakblad van de Universiteit Wageningen) over de kwaliteit van ons water. Het is een wat langer artikel maar het legt eea wel goed uit. Zie hier. Er is ook een korte samenvatting van dit artikel  van RTL. Zie hier.  (december 2022)

Dit artikel van NRC maakt inzichtelijk hoe het met onze waterkwaliteit gesteld is en waarom wij ons hierover zorgen moeten maken. Nederland riskeert Watercrisis in 2027, NRC, 18 maart 2022.

Hierbij een toelichtend artikel van NOS “Rond waterbeleid dreigt zelfde getouwtrek als bij stikstof” (maart 2023)

Stand van de Natuur

Dit Rapport van Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur geeft de problematiek goed weer. In het kort:

Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit. Dat geldt zeker ook voor Nederland. Van agrarische gebieden tot natuurgebieden, van binnenwateren tot stedelijke gebieden: overal lopen de natuurkwaliteit en de biodiversiteit terug. Dat is problematisch, want een vitale natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de voedselvoorziening. Natuur in de directe leefomgeving is daarnaast essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Bovendien is een goede staat van de natuur van belang voor de beschikbaarheid van onder meer drinkwater, gezond voedsel en schone lucht. De natuur vormt een bestaansvoorwaarde voor de mens.

Tegen de achtergrond van deze biodiversiteitscrisis heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zich gebogen over de vraag of het bestaande natuurbeleid van de rijksoverheid toereikend is en zo nee, welke koerswijzigingen nodig zijn.

Zie hier de uitgebreide samenvatting.

Natuurinclusief Nederland: Natuur overal en voor iedereen. (maart 2022)Advocaat van de Aarde 
draagt bij aan een betere wereld voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht