Mijn bijdrage voor toekomstige generaties

Een goed doel in uw testament

Nalaten

Net als u staan steeds meer Nederlanders open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Voor Advocaat van de Aarde zijn nalatenschappen zeer welkom, wij nemen immers geen geld aan van overheden en bedrijven. Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals Advocaat van de Aarde, dan heeft u een testament nodig. Deze maakt u bij de notaris. U kunt Advocaat van de Aarde begunstigen met een erfstelling of een legaat.

Erfstelling

Als u kiest voor een erfstelling, dan benoemt u Advocaat van de Aarde tot (mede)erfgenaam voor uw nalatenschap. U bepaalt hoe groot het percentage van de erfenis is dat u wilt nalaten aan Advocaat van de Aarde. Het is mogelijk om meerdere personen en/of goede doelen tot erfgenaam te benoemen.

Legaat

U kunt ook kiezen voor een legaat, waarbij u een vast bedrag of een erfstuk nalaat aan Advocaat van de Aarde. Uw nalatenschap kan groot of klein zijn. Een legaat kan bijvoorbeeld bestaan uit een huis, maar ook een aandelenportefeuille of een enkel kunstwerk.

Geen Belasting

Ook goed om te weten: als u nalaat aan Advocaat van de Aarde gaat er geen cent naar de belasting. Erkende goede doelen als Advocaat van de Aarde zijn namelijk volledig vrijgesteld van successierechten over inkomsten uit nalatenschappen. Dit betekent dat elke postume gift volledig wordt aangewend om op te komen voor de belangen van de natuur en toekomstige generaties.

De gegevens hiervoor vindt u hieronder:

Bank Triodos: NL40 TRIO 0320 5471 67 ten name van Advocaat van de Aarde.
RSIN: 864318273
KVK-nummer: 87521946Advocaat van de Aarde draagt bij aan 
een leefbare wereld voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht