Nieuws

PAN NL in Beroep

PAN-NL heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) Beroep ingesteld tegen het besluit van het Ctgb om de ingediende bezwaren van PAN-NL tegen de toelating van het middel BELEM 0.8MG af te wijzen. BELEM bevat de werkzame stof cypermethrin dat wordt gebruikt als granulaat en samen met zaai en pootgoed in de grond verwerkt. Cypermethrin werkt hormoonverstorend en is zeer toxisch voor bijen, insecten en water organismen. Cypermethrin is een zgn "Candidate for Substiution" en dat betekent dat de stof voldoet aan de criteria om vervangen te worden door een veel minder schadelijke stof.

Evaluatie MOB op Uitspraak Raad van State op 5 April 2023 inzake 25km grens

De overheid mag stikstof die verder dan 25 kilometer van de bron neerkomt bij het verlenen van vergunningen buiten beschouwing blijven laten. Dat oordeelt de Raad van State in een slepende stikstofrechtszaak tussen milieuorganisaties en het kabinet. Milieuorganisaties vinden dat stikstofneerslag die verder dan 25 kilometer van de bron neerslaat ook mee moet tellen.

Veel gif in Nederlands water

De Nederlandse wateren zijn al jarenlang ernstig vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar doen heel weinig tegen deze vervuiling. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland eisen daarom intrekking van de toelating van een paar gevaarlijke giftige stoffen. Zij hopen dat waterschappen dat voorbeeld zullen volgen.

Juridische acties Meten=Weten

Juridische acties Meten=Weten:

Momenteel loopt er een aantal handhavingsverzoeken en rechtszaken. Het wachten is op een belangrijke uitspraak van de Raad van State. Het gaat om een hoger beroep dat de provincie Drenthe heeft ingesteld n.a.v. een uitspraak van Rechtbank Noord…

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht