Nieuws

Omwonenden TATA Steel opnieuw naar de rechter voor schone lucht

Bewoners uit de omgeving van Tata Steel starten een nieuwe rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland. Ze vinden dat het provinciebestuur harder moet optreden tegen de vervuiling van de staalfabriek in IJmuiden. Concreet willen de bewoners dat de provincie een deadline oplegt aan Tata Steel, zodat duidelijk is vanaf wanneer het bedrijf een zogenoemde ontstoffingsinstallatie moet inzetten.

Rechtbank verbiedt gebruik pesticiden voor lelieperceel

Een lelieteler mag geen pesticiden meer spuiten op zijn lelieveld bij Boterveen. De rechter vindt de gezondheidsrisico’s voor omwonenden te groot.
Eind mei spanden negen omwonenden van het buurtschap Boterveen bij Dwingeloo een kort geding aan om het spuiten van de lelieteler verder te voorkomen.

Lees hier

Het jaarverslag van Meten=Weten is uit!!

Meten=Weten doet geweldig werk inzake het in kaart brengen van de verspreiding van pesticiden in Nederland. Zij ontdekten dat sommige stoffen tot diep in de Natuur terecht komen. We weten inmiddels steeds meer over de effecten daarvan op insecten, bijen etc. Lees het mooie jaarverslag hier.

Update beregeningsacties Werkgroep de Peel: Provincies stellen antwoord uit.

Verdroging van de Peel is een van de grootste bedreigingen voor het natuurgebied. Daarom heeft Werkgroep de Peel bij de provincies Limburg en Noord-Brabant handhavingsverzoeken ingediend, vanwege beregeningsputten zonder natuurvergunning binnen de hydrologische bufferzones rondom de Peel.

Paardenbloemen in vijftien parken besmet met bestrijdingsmiddelen en anti-vlooiengif

Zoals gepubliceerd uit een artikel in Trouw van vandaag : Op paardenbloemen uit vijftien openbare parken in Nederland zitten restanten van anti-vlooienmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, zo blijkt uit een onderzoek van PAN NL en Buijs Agro Services. PAN is een van de 4 organisaties die wij ondersteunen.

Burgers stappen naar de rechter: Kan het ook anders?

‘Burgers stappen steeds vaker naar de rechter in een poging natuur, milieu en de kwaliteit van hun leefomgeving te beschermen. Dat lijkt in tegenspraak met het voornemen van de overheid om burgers in de besluitvorming te betrekken zodat zorgen in een vroeg stadium kunnen worden geadresseerd.  Overheden kunnen juridische procedures voorkomen door het uitvoeren en handhaven van wet- en regelgeving en het serieuzer nemen van burgerbetrokkenheid. Tijdens een symposium in Wageningen bleek dat onder deelnemers brede consensus bestaat dat juridische procedures voorlopig onvermijdelijk zullen zijn, omdat overheden natuur- en milieubescherming nog regelmatig ondergeschikt stellen’.

FAGE Hoogeveen : 2.5 miljoen drinkwater ontdekking per dag? MOB tekent bezwaar aan tegen komst FAGE

Volgens Dagblad van het Noorden betekent de komst van FAGE ontdekking van 2.5 miljoen liter drinkwater per dag. Zie artikel. MOB tekent bezwaar aan

Mainfest Bestrijdingsmiddelen

Maatschappelijk manifest bestrijdingsmiddelen
De overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Maatschappelijke organisaties maken zich daar grote zorgen om. Op 25 April ontving de Tweede Kamer daarom het manifest bestrijdingsmiddelen met concrete actiepunten en oplossingen.


Bestrijdingsmiddelen bedreigen…

MOB in bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek vliegvelden

Medio maart besloot minister Christianne van der Wal om Schiphol, Zestienhoven en Welschap niet te houden aan de stikstofwetgeving. Het vliegverkeer mag daarom doorgaan met de uitstoot ondanks het ontbreken van een natuurvergunning. MOB tekent bezwaar aan tegen deze onwettige beslissing.

OVV: overheid te passief bij bescherming bewoners tegen vervuilende industrie

Burgers moeten beter worden beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert in een rapport dat dat mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Omwonenden klaagden de afgelopen jaren meerdere keren over staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen. Omdat ze naar eigen zeggen geen gehoor kregen bij lokale overheden of bedrijven zelf, begon de OVV een onderzoek naar deze drie bedrijven.

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht