Nieuws

Werkgroep de Peel strijdt onverminderd voort

Naast haar acties tegen verdroging voert Werkgroep Behoud de Peel natuurlijk ook nog steeds actie als gemeentes of provincies vergunningen verlenen waarbij de uitstoot van ammoniak (stikstof) toeneemt. De Peel is namelijk al zwaar overbelast met stikstof en die situatie moet dus juist verbeterd worden.

Advocaat van de Aarde krijgt steun van Turing Foundation voor het project beschermen van de Waddenzee.

Helaas is het zo dat de Waddenzee een van de meest vervuilde oppervlaktewateren is van Nederland, en helaas, Nederland bungelt helemaal onderaan in de ranglijst van Europese landen op het gebied van waterkwaliteit.

De vicieuze cirkel van het stikstofbeleid

Iedereen die het beleid rondom natuur en stikstof al wat langer volgt, zal het patroon van een vicieuze cirkel herkennen. Ecologische studies, zoals de Habitatrichtijnrapportages, het Living Planet Report, de natuurdoelanalyses voor specifieke Natura 2000-gebieden of het advies daarover van de Ecologische Autoriteit laten keer op keer zien dat het niet goed gaat met een deel van de Nederlandse natuur.

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht