De laatste nieuwsbrief van Meten=Weten

Veel nieuws over het goede werk van Meten=Weten

Nieuwsbrief Meten=Weten

Hierbij vindt u de nieuws brief van Meten=Weten een van de door ons ondersteunde organisaties

Het zomerreces is voorbij. De kerngroep van Meten=Weten heeft in de vakantie gestaag doorgewerkt, zelfs vanuit de voortent van de caravan. Dat was ook nodig want de vele procedures lopen door en geven ook in de vakantie verplichtingen om inhoudelijk te reageren. Met optimisme beginnen we aan het nieuwe seizoen. Het onderwerp pesticiden staat volop in de belangstelling en we hebben de indruk dat er steeds meer bewustzijn komt over de impact van pesticiden op onze gezondheid, de biodiversiteit en onze directe leefomgeving.  De uitspraken van de rechtszaken rond Boterveen stemmen hoopvol.
Anderzijds maken we ons grote zorgen over afnemende biodiversiteit en de klimaatverandering die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wetenschappers luiden wereldwijd de noodklok terwijl we in Nederland in de ban zijn van een nieuwe verkiezingscampagne. Een machtige agro-lobby houdt iedere poging tot verandering in de landbouw tegen. De landbouw is de enige economische sector waar politici met een direct belang meebeslissen over het beleid. Het is dan ook zeer zorgelijk om te zien hoeveel belanghebbende politici vertegenwoordigd zijn in de waterschappen, Provinciale Staten, de Eerste- en Tweede Kamer en Europa. 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld
 voor volgende generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht