Werkgroep de Peel zet zich tegen verdroging de Peel, Provincie reageert uiterst traag

WBdP won in 2018 het beroep tegen het ontwerp Natura2000-beheerplan voor de Peel, waardoor de door de provincies beoogde vrijstelling (tot januari 2008) van de natuurvergunningplicht niet doorging. De provincies lieten na die uitspraak weer onderzoeken doen. Daaruit bleek dat in een zeer droog jaar het effect op de waterstand in delen van de Peel groot is (10 tot 25 cm) en in alle Peelgebieden is het significant negatief. De provincies konden vervolgens niet anders dan de vergunningplicht weer invoeren. Dat besluit werd op 13 december 2022 definitief.

De beide provincies en waterschappen sloten toen tevens voor 2 jaar een intentie-overeenkomst om het waterbeheer van het Peelgebied te verbeteren. Daaraan werden echter geen maatregelen verbonden. De 2 jaar zal vooral gebruikt worden om alweer een nieuw onderzoek naar het effect van beregening op de Peel te doen.

Daarop besloot WBdP begin dit jaar om bij de provincies om handhaving te gaan vragen, omdat de beregeningsputten binnen de bufferzones rond de Peel niet beschikken over een natuurvergunning. Voor De Bult en Het Zinkske, waar in Limburg ons inziens onterecht geen bufferzone is aangewezen, hanteren we daarbij dezelfde zonebreedte als in Brabant. De handhavingsverzoeken vindt u via de volgende link.

We hebben onze handhavingsverzoeken ingediend omdat we er geen vertrouwen in hebben dat de provincies (en waterschappen) zonder enig ‘pressiemiddel’ voldoende vernattingsmaatregelen zullen treffen. Eind april kregen we van de provincies het bericht dat ze ons op 3 juli zouden laten weten wanneer wij het antwoord op onze handhavingsverzoeken kunnen verwachten. In onze nieuwsbrief van 31 mei leest u hier meer over via de volgende link.


Inmiddels is er alweer heel wat gebeurd, waarvan de werkgroep verslag doet in de zeer volledige nieuwsbrief van de werkgroep hier.

Advocaat van de Aarde komt op voor de natuur

en de belangen van toekomstige generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht