MOB roept Friesland op zich aan de kader richtlijn water te houden.

MOB maakt de eerste stappen op het gebied van waterkwaliteit in Nederland. Helaas staat Nederland helemaal onder aan de ranglijst van Europese landen op het gebied van waterkwaliteit.

Hieronder een excerpt van het artikel uit de boerderij.

MOB verzoekt de regionale overheden het verslechteringsverbod in acht te nemen en te voldoen aan de verbeteringseis zoals opgenomen in de KRW. Daarnaast wil MOB dat er maatregelen worden genomen om de uitspoeling of lozing van nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater en grondwater te minimaliseren. Ook wil de milieuorganisatie dat alle eerder verleende vergunningen binnen 1 jaar worden geactualiseerd op basis van het in acht nemen van de oppervlaktewaterkwaliteitsnormen.

Zie verder het artikel in de Boerderij.

https://www.boerderij.nl/mob-roept-friesland-op-zich-aan-de-waterrichtlijn-krw-te-houden

Advocaat van de Aarde komt op voor de natuur en toekomstige generaties

 

Doneer

Herstel Biodiversiteit

Schoon water

Meer natuur

Schone lucht