Nieuws

In Westerveld nemen burgers het heft in eigen hand om het intensieve pesticidengebruik tegen te gaan.

In Westerveld nemen burgers het heft in eigen hand om het intensieve pesticidengebruik tegen te gaan.

Milieuclub MOB eist verbetering Friesland voor vervuilde wateren

Milieuclub MOB eist verbetering Friesland voor vervuilde wateren

Werkgroep de Peel zet zich tegen verdroging de Peel, Provincie reageert uiterst traag

Werkgroep Behoud de Peel (WBdP) blijft zich inzetten om grondwateronttrekkingen rondom de Peel aan banden te leggen. In deze nieuwsbrief leest u in vogelvlucht wat er in dit slepende dossier allemaal al aan vooraf is gegaan en hoe we provincies Limburg en Noord-Brabant er toe aanzetten om meer haast te maken met dit dossier. Tevens krijgt u een update van de lopende handhavingsverzoeken en bezwaren in het beregeningsdossier. Verder is tijdens onze controle van vergunningen aan het licht gekomen dat er een -onrechtmatige- toestemming is verleend door waterschap Aa en Maas voor de verplaatsing van een beregeningsput richting de Groote Peel. Daar hebben we vanzelfsprekend bezwaar tegen gemaakt en we onderzoeken of dit in het verleden vaker is gebeurd.

MOB roept Friesland op zich aan de kader richtlijn water te houden.

Mobilisation for the Environment (MOB)-voorman Johan Vollenbroek heeft een eerste stap gezet voor een procedure tegen de provincie Friesland en Wetterskip Fryslan over het niet nakomen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht