Nieuws

Mainfest Bestrijdingsmiddelen

Maatschappelijk manifest bestrijdingsmiddelen
De overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Maatschappelijke organisaties maken zich daar grote zorgen om. Op 25 April ontving de Tweede Kamer daarom het manifest bestrijdingsmiddelen met concrete actiepunten en oplossingen.


Bestrijdingsmiddelen bedreigen…

MOB in bezwaar tegen afwijzen handhavingsverzoek vliegvelden

Medio maart besloot minister Christianne van der Wal om Schiphol, Zestienhoven en Welschap niet te houden aan de stikstofwetgeving. Het vliegverkeer mag daarom doorgaan met de uitstoot ondanks het ontbreken van een natuurvergunning. MOB tekent bezwaar aan tegen deze onwettige beslissing.

OVV: overheid te passief bij bescherming bewoners tegen vervuilende industrie

Burgers moeten beter worden beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert in een rapport dat dat mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Omwonenden klaagden de afgelopen jaren meerdere keren over staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen. Omdat ze naar eigen zeggen geen gehoor kregen bij lokale overheden of bedrijven zelf, begon de OVV een onderzoek naar deze drie bedrijven.

PAN NL in Beroep

PAN-NL heeft bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) Beroep ingesteld tegen het besluit van het Ctgb om de ingediende bezwaren van PAN-NL tegen de toelating van het middel BELEM 0.8MG af te wijzen. BELEM bevat de werkzame stof cypermethrin dat wordt gebruikt als granulaat en samen met zaai en pootgoed in de grond verwerkt. Cypermethrin werkt hormoonverstorend en is zeer toxisch voor bijen, insecten en water organismen. Cypermethrin is een zgn "Candidate for Substiution" en dat betekent dat de stof voldoet aan de criteria om vervangen te worden door een veel minder schadelijke stof.

Evaluatie MOB op Uitspraak Raad van State op 5 April 2023 inzake 25km grens

De overheid mag stikstof die verder dan 25 kilometer van de bron neerkomt bij het verlenen van vergunningen buiten beschouwing blijven laten. Dat oordeelt de Raad van State in een slepende stikstofrechtszaak tussen milieuorganisaties en het kabinet. Milieuorganisaties vinden dat stikstofneerslag die verder dan 25 kilometer van de bron neerslaat ook mee moet tellen.

Veel gif in Nederlands water

De Nederlandse wateren zijn al jarenlang ernstig vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar doen heel weinig tegen deze vervuiling. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland eisen daarom intrekking van de toelating van een paar gevaarlijke giftige stoffen. Zij hopen dat waterschappen dat voorbeeld zullen volgen.

 • mei 2024 (1)
 • maart 2024 (3)
 • januari 2024 (1)
 • september 2023 (1)
 • augustus 2023 (4)
 • juni 2023 (4)
 • mei 2023 (3)
 • april 2023 (6)
 • maart 2023 (1)
 • Advocaat van de Aarde draagt bij aan een leefbare wereld

  voor volgende generaties

   

  Doneer

  Herstel Biodiversiteit

  Schoon water

  Meer natuur

  Schone lucht